donderdag 21 mei 2015

Brood en gebak

Marie Antoinette zei volgens de legende ooit:"Geen brood? Laat ze cake eten." De schaarste aan brood en het feit dat het dagelijkse voedsel onbetaalbaar was geworden (onder andere door een hele zware winter), deed het volk in woede ontsteken en voedde de Franse revolutie. Het was natuurlijk een absurde opmerking (in het Frans zou ze gezegd hebben: "Qu'ils mangent de la brioche"), illustratief voor de grote kloof tussen de adel en de arbeidersklasse toendertijd. Het is overigens zeer waarschijnlijk dat de frase precies met dat doel door Jean-Jaques Rousseau in de mond van de koningin is gelegd; waarschijnlijk heeft ze het nooit gezegd.
Maar brood is voor de Fransen in ieder geval nog steeds iets waar je niet mee moet sollen. Het wordt in restaurants bij elke maaltijd geserveerd naast de eveneens verplichte karaf water. En omdat het snel veroudert, bakken de bakkers twee keer per dag. Maar, dat geldt niet voor allemaal, zo blijkt uit een bericht in de krant van gisteren.
In Carcassonne is bakker Dominique Noez door de rechter bekeurd voor maar liefst twee misdaden en drie overtredingen. De ene overtreding betreft het dragen van de naam 'boulanger' die in het licht van de overige misstappen als misleidend dient te worden beschouwd. Al wordt hier wel een kanttekening bij geplaatst, want er wordt nog steeds fel gedebatteerd over de subtiele verschillen tussen de 'viennoiserie', de 'pâtisserie' en de 'boulanger'. Daarnaast heeft Dominique te hoge prijzen berekend en is hij daar niet helder over geweest. Er zijn bij een controle (hierbij is sprake van een klokkenluider!) maar liefst 107 bevroren deegstaven aangetroffen. Volgens Dominique betrof het monsters die hij moest bewaren voor de keuringsdienst, maar dat werd door de rechter niet geaccepteerd. De gebakjes in de vitrine bleken te zijn ontdooid, dus waren ook eerder bevroren geweest. Bovendien werden er onder de te koop aangeboden flûtes 25 ontdekt die 46 gram minder wogen dan de voorgeschreven 400. Dit alles druist volledig in tegen de code van de 'appelation de boulanger' en moet dus worden beboet.
Ik neem aan dat Noez ze voorlopig niet meer bruin bakt, zoals hij kennelijk ook niet altijd echt heeft gedaan.

Nog even over die subtiele verschillen:
De boulanger is de warme bakker.
De viennoiserie is een luxe bakker die zowel brood- als bladerdeeg toepast, met over het algemeen een hoger suiker- en vetgehalte dan de 'gewone' bakkersproducten.
De pâtisserie gaat nog een stapje verder en bereidt zoete producten met toevoeging van melk, eieren, boter, suiker etcetera.

Geen opmerkingen: